HOME  |  ONZE PROJECTEN  |  RIJN EN IJSSEL

In 2025 volledig energieneutraal

Waterschap Rijn en IJssel

 

Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat betekent evenveel energie opwekken als verbruiken. Het Waterschap ontwikkelt 3 windturbines en benut de daken en de vrije ruimte op de zuiveringsinstallaties voor zonne-energie. 

 

In opdracht van het waterschap ontwikkelt Zebra deze zon- en windprojecten in co-creatie met andere stakeholders. Zebra versnelt het project tegen lagere kosten, zorgt voor kortere doorlooptijden en maakt risico’s inzichtelijk voor de projectleider.