shutterstock_113008354.jpg

HOME  |  ONZE PROJECTEN  |  EFRO Flex-GO

Transitie naar aardgasvrij wonen met decentrale energie-opwekking

Op 1 maart 2021 is het project Flex-GO gestart. Tijdens het project wordt een innovatief en toekomstbestendig energieconcept voor de bestaande bouw ontwikkeld en in de praktijk gedemonstreerd. Dit project draagt bij aan de transitie naar aardgasvrij wonen. De samenwerkende partijen hebben voor hun plan een subsidie van ongeveer € 2,7 miljoen toegekend gekregen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

 

In het project Flex-GO is sprake van een multidisciplinaire samenwerking tussen de partners De Variabele, Elektrotechnisch bedrijf Ventimon, Hefas, Installatiebedrijf De Leeuw, Universiteit Twente, Waardwonen en ZEBRA. Samen zullen zij een integraal en flexibel concept ontwikkelen voor een aardgasvrije gebouwde omgeving. Centraal in het project staat slimme lokale opwekking en uitwisseling van energie. Onderdeel van het concept is de ontwikkeling van een financieringsmodel. De flexibiliteit van het concept zal er voor zorgen dat er per situatie altijd een oplossing kan worden aangeboden. Het project zal significante CO2-reductie opleveren door elektrificatie, opwekking en de transitie naar een aardgasvrije wonen.

 

ZEBRA is de motor achter het technische gedeelte: het ontwikkelen van de EMS (Energie Management Systeem) software die de slimme aansturing doet van de verschillende energiestromen in de woningen. Middels een concept genaamd profielsturing wordt in real time het energieverbruik zo optimaal mogelijk geregeld en verdeeld, en voorspelt het EMS het energieprofiel van de verschillende verbruikers om zo slim mogelijk gebruik te maken van de opgewekte duurzame energie via o.a. zonnepanelen en de mogelijkheid te bieden tot bufferen van energie door middel van batterijopslag en warmtepompen. Het uiteindelijke doel is om het energieverbruik van de gebruiker te minimaliseren en zoveel mogelijk slim gebruik te maken van zelf opgewekte duurzame energie. Hiermee gaat niet alleen de energierekening omlaag, maar wordt er ook een steentje bijgedragen aan de energietransitie waarbij langzaam de overgang wordt gemaakt naar decentrale energieopwekking.